Misja gospodarcza do USA

Firma Infar wzięła udział w misji gospodarczej do USA w ramach projektu „Wspieranie rozwoju lubuskich przedsiębiorstw poprzez udział w misji gospodarczej do USA”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 2 Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.
MisjaGosp

Jednym z ważniejszych punktów Misji Gospodarczej były Tagi Dreamforce 2014 w San Francisco, zorganizowane z ogromnym rozmachem, które swoją obecnością zaszczycili jako prelegenci m.in. Hillary Clinton czy Al Gore, . Targi były poświęcone rozwiązaniom wsparcia sprzedaży w chmurze, w tym rozwiązaniom z zakresu Business Analytics. W gronie wystawców znaleźli się liderzy technologiczni ze swoimi produktami: IBM Cognos, Microstrategy, ClickView, Tableau. Udział w tych targach dał zatem możliwość rozeznania się w światowych trendach i przyjrzenia się z bliska najnowszym rozwiązaniom jakie oferować będą w 2015 roku giganci Analityki Biznesowej.

Comments are closed.