Analityka Biznesowa 2014

Analityka Biznesowa może pomóc organizacjom usprawnić ich działalność, odnaleźć nowe źródła dochodów, uwzględnić w decyzjach oczekiwania klientów, a także zarządzać ryzykiem i zapobiegać oszustwom. Niestety organizacje analizują mniej niż jeden procent ogromnej ilości dostępnych im danych. Oto jak analityka zmienia firmy – to w jaki sposób działa, jakich klientów obsługuje, jakie produkty i usługi oferuje.

Czy w Twoich danych kryje się następny klient?

Obecnie dysponujemy nieporównywalnie większą ilością danych niż kiedykolwiek przedtem. Sprytne firmy drążą te olbrzymie zbiory aby pozyskać nowych klientów. Ale Analityka Biznesowa, oprócz akwizycji, może pomóc organizacjom w zaoferowaniu klientom szerszej i bardziej spersonalizowanej obsługi w każdym możliwym miejscu kontaktu klienta z firmą. Przykładowo mogą to być promocje kierowane do urządzeń mogilnych klientów w oparciu o geo-lokalizację lub rekomendowanie produktów i usług w oparciu o wyszukiwania dokonywane w sieci przez klienta. A najważniejsze, że Analityka Biznesowa przekłada się na wymierne efekty finansowe pomagając firmom działać sprawniej w każdym z trzech obszarów: przyciągnąć nowych klientów, utrzymywać dotychczasowych i powiększać ich rentowność.

Klient to nie segment

Czasy postrzegania klientów przez pryzmat segmentacji minęły dawno temu. Analityka Biznesowa pozwala na indywidualne podejście do każdego klienta – identyfikować i dostarczać dokładnie to czego klient oczekuje, we właściwym miejscu i czasie, dzięki odnajdywaniu trendów kryjących się w wielkich zbiorach danych. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne stawiają na wzmocnienie relacji z klientami w oparciu o wiedzę czerpaną z Analityki Biznesowej.

Czy możesz usunąć białe plamy z pola widzenia?

Analityka Biznesowa może dać nam świeże spojrzenie na biznes, szansę na lepsze decyzje, prowadzić do mądrzejszych zmian. Właściwie wdrożony system wspomaga firmę w przemianach: w restrukturyzacji łańcucha dostaw, w poprawie poziomu satysfakcji klientów, w cięciu kosztów, w zwiększaniu elastyczności. Wyrafinowane modele i symulacje poprawiają zdolność firm do identyfikacji pików sprzedaży, zakłóceń i wąskich gardeł, zanim one się wydarzą.

Zarządzanie asortymentem to klucz do sukcesu nie tylko firm handlowych. Łącząc opinie wyrażane przez klientów w mediach społecznościowych z danymi historycznymi o zapotrzebowaniu i stosując system analityczny producenci i dostawcy mogą tak sterować towarem, aby podnosić poziom realizacji i zyskowności dostaw, redukując nadwyżki i pozostałości dzięki przewidywaniu zamówień klientów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

A właściwy system Analityki Biznesowej wspomaga firmy również na inne sposoby. Dział personalny może odnaleźć wskazówki, jak zespoły mogą lepiej współpracować a osoby zarządzające produkcją dostaną informację o koniecznych działaniach zapobiegających awariom.

Firmy opierające swoje działania o twardy fundament analityki w miejsce polegania na intuicji spełniają oczekiwania swoich klientów lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości.

Czy możesz dostrzec oszustwo zanim zostaniesz oszukany?

Typowe przedsiębiorstwo traci do 5% rocznego obrotu w związku z nadużyciami. W skali światowej daje to 3,5 biliona dolarów każdego roku. Analityka biznesowa pomaga zapobiegliwym firmom redukować ryzyko, identyfikować nieregularności, dostrzegać sygnały niezauważalne innymi metodami oraz wskazywać działania zapobiegawcze i utrudniające.

Oszustwa przyjmują najprzeróżniejsze postacie a Analityka Biznesowa pomaga dostrzegać przejawy podejrzanej aktywności. Firmy ubezpieczeniowe stosując analitykę mogą szybciej obsługiwać klientów bowiem system zajmie się zidentyfikowaniem oszukańczych roszczeń. Podobnie firmy mogą zmniejszyć straty na omijaniu systemów RFID, reklamacjach i naprawach produktów, co potencjalnie może przełożyć się na zwiększenie ich konkurencyjności.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek Analityka Biznesowa jest w stanie pomagać przedsiębiorcom wykrywać i kontrolować oszustwa i inne zdarzenia, które mogłyby zagrażać efektywnej działalności.

Comments are closed.