Szkolenia

We współczenej gospodarce niejednokrotnie o sukcesie przedsięwzięcia decyduje wiedza i umiejętności pracowników korzystających z zaawansowanych narzędzi wspierających działalność biznesową. Staramy się oferować Państwu nie tylko nowoczesne rozwiązania informatyczne, ale także szeroką gamę szkoleń pozwalających zdobyć wiedzę o narzędziach informatycznych oraz sprawdzonych praktykach biznesowych.

Co uwzględniają oferowane przez usługi szkoleniowe?

Nasze usługi szkoleniowe uwzględniają wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa związane z wdrażaniem i utrzymaniem oferowanych przez nas rozwiązań.

Skierowane są do osób:

 • uczestniczących we wdrożeniach,
 • użytkowników kluczowych,
 • użytkowników końcowych,
 • specjalistów IT.

Ogólne warunki prowadzenia szkoleń

Szkolenia prowadzone są w siedzibie Infar Sp. z o.o. lub w siedzibie Klienta. W przypadku przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta, po stronie Klienta leży obowiązek przygotowania odpowiedniego zaplecza – sali szkoleniowej i komputerów.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu popartego przykładami wykonywanymi przez trenera oraz ćwiczeniami wykonywanymi samodzielnie przez uczestników szkolenia przy komputerach.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe. W przypadku korzystania ze specjalnie przygotowanych danych, użytkownik otrzymuje także dane na nośniku elektronicznym (dyskietka lub CD-ROM).

Bieżąca oferta szkoleniowa

Według dostawcy rozwiązań:

Nazwa szkolenia: SQL dla Microsoft SQL Server
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych budowaniem zapytań SQL w bazie Microsoft SQL Server.
Zagadnienia: Środowisko:

 • Enterprise Manager,
 • Nawigacja,
 • Podstawowe obiekty,
 • Przeglądanie danych,
 • Query Analyzer.

Język SQL – podstawy:

 • Składnia języka,
 • Tworzenie zapytań,
 • Filtrowanie i grupowanie danych,
 • Agregacja danych,
 • Łączenie w zapytaniu kilku tabel,
 • Zapytania zagnieżdżone.

Tworzenie obiektów:

 • Tworzenie baz danych,
 • Dodawanie i usuwanie rekordów,
 • Aktualizacja danych,
 • Tworzenie indeksów.

Optymalizacja:

 • Zastosowanie indeksów,
 • Zajętość bazy danych.
Nazwa szkolenia: Transact SQL
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób tworzących skrypty przy wykorzystaniu języka Transact SQL na platformie Microsoft SQL Server.
Zagadnienia: Podstawowy:

 • Składnia języka,
 • Podstawowe polecenia,
 • Deklaracja zmiennych,
 • Instrukcje warunkowe,
 • Pętle,
 • Wyświetlanie wyników,
 • Edycja i uruchamianie skryptów.

Dostęp do danych:

 • Pobieranie danych z tabel,
 • Obsługa kursorów,
 • Aktualizacja danych,
 • Sprawdzanie wyników zapytań,
 • Obsługa sytuacji krytycznych.

Opcje zaawansowane:

 • Budowanie procedur składowanych,
 • Obsługa transakcji.
Nazwa szkolenia: Data Transformation Services
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób implementujących procesy transformacji danych przy wykorzystaniu mechanizmów Data Transformation Services na platformie Microsoft SQL Server.
Zagadnienia: Wprowadzenie:

 • Przeznaczenie DTS,
 • Edytor,
 • Podstawowe obiekty.

Mechanizmy zasilania i transformacji:

 • Rodzaje źródeł danych,
 • Połączenia,
 • Mechanizmy przetwarzania danych,
 • Definicja obiegu informacji,
 • Przetwarzanie równoległe,
 • Przechwytywanie wyników przetwarzania.

Administracja:

 • Uruchamianie DTS,
 • Automatyczne uruchamianie o ustalonej porze,
 • Kontrola poprawności przetwarzania.
Nazwa szkolenia: Wprowadzenie do business intelligence
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie wprowadza w techniczne aspekty związane z business intelligence, omawia podstawowe elementy związane z budową systemu business intelligence w przedsiębiorstwie.
Zagadnienia: Podstawowe pojęcia:

 • Hurtownia danych,
 • ETL,
 • DSS,
 • OLAP.

System business intelligence: architektura systemu.

Struktura hurtowni: denormalizacja, schemat gwiazdy i płatka śniegu, redundancja danych.

Zasilanie: proces ETL, optymalizacja.

Narzędzia analityczne: tworzenie raportów, MOLAP, ROLAP, HOLAP, drill, slice and dice.

Nazwa szkolenia: Cognos 8 BI – Cognos Connection
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które będą odbiorcami raportów z systemu business intelligence. Użytkownicy uczą się na szkoleniu podstaw z obsługi systemu – logowania, konfigurowania prywatnych ustawień i kokpitów managerskich, uruchamiania i parametryzowania raportów, zamawiania raportów, odbieranie alertów itp.
Zagadnienia: Podstawowe elementy Cognos 8 BI– Framework Manager, Connection, Moje strony, Query Studio, Report Studio, Alert Studio.

 • Logowanie do Cognos 8 BI Connection.
 • Dostęp do raportów – foldery publiczne i prywatne, uruchamianie raportów, sposoby dystrybucji.
 • Kopiowanie, wycinanie, wklejanie i kasowanie raportów.
 • Wyszukiwanie informacji w portalu.
 • Dodawanie własnych kokpitów, konfiguracja kokpitów.
 • Personalizacja ustawień użytkownika – opcje ogólne, użytkownika, regionalne.
 • Parametry uruchamiania raportów.
 • Export danych do różnych formatów – Excel, pdf, csv, txt.
 • Wysyłanie raportów pocztą elektroniczną.
 • Drukowanie raportów.
 • Wersjonowanie raportów.
 • Harmonogramowanie raportów.
 • Praca w środowisku wielojęzycznym.
Nazwa szkolenia: Cognos 8 BI Adhoc Querying
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie dla wszystkich użytkowników, którzy chcą szybko i wygodnie budować raportu prezentujące dane z systemu analitycznego. Query Studio. Uruchamianie gotowych raportów, projektowanie własnych raportów.
Zagadnienia: Query Studio – uniwersalne narzędzie to tworzenia zapytań ad hoc.

 • Pakiety i dostęp do pakietów z poziomu Query Studio.
 • Otwieranie istniejących raportów, tworzenie własnych.
 • Edycja danych w zapytaniu.
 • Zapisywanie raportów.
 • Przeglądanie i analiza danych.
 • Typy raportów – raporty liniowe, liniowe zgrupowane, krzyżowe.
 • Wykresy, rodzaje wykresów.
 • Sortowanie, filtrowanie, formatowanie.
 • Podpowiedzi – prompt.
 • Kolumny kalkulowane, podsumy.
 • Parametryzacja raportów, raporty wielojęzyczne.
 • Dystrybucja raportów ad hoc.
Nazwa szkolenia: Cognos 8 BI Report Authoring
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie dla zaawansowanych analityków, których zadaniem będzie zbudowanie dowolnie wymyślonego raportu. Szkolenie uczy jak korzystać z Report Studio by zbudować dowolnie skomplikowany raport.
Zagadnienia: Wprowadzenie do Cognos Report Studio. Elementy Report Studio.

 • Wybór danych z modelu.
 • Rodzaje raportów – raporty liniowe, liniowe zgrupowane, krzyżowe, wykresy.
 • Dodawanie danych do raportu.
 • Uruchamianie raportów.
 • Właściwości danych, agregacja, formatowanie.
 • Grupowanie danych, poziomy grupowania, sumy i podsumy.
 • Nagłówki i stopki.
 • Szablon repeater.
 • Filtrowanie, rodzaje filtrów, kolejność stosowania filtrów.
 • Kalkulacje, rodzaje kalkulacji, zastosowanie funkcji statystycznych i funkcji olap.
 • Budowanie ścieżek drążenia danych (drill-through).
 • Strony podpowiedzi (prompt), podpowiedzi bezpośrednio na raporcie.
 • Formatowanie warunkowe.
 • Tworzenie raportów wielojęzycznych.
 • Dystrybucja raportów ad hoc.
Nazwa szkolenia: Cognos 8 BI Metadata Modelling
Czas trwania: 2 dni
Opis: Budowanie modelu – projektowanie metadanych. Szkolenie dla administratorów rozwiązania, którzy samodzielnie chcą budować własne modele.
Zagadnienia: Cognos Framework Manager – narzędzie do modelowania metadanych.

 • Projekt, obiekty w projekcie.
 • Query subject, typy źródeł danych.
 • Framework Manager Workflow.
 • Warstwy projektu.
 • Tworzenie pakietów.
 • Ustawienia zabezpieczeń.
 • Zarządzanie projektem.
 • Tworzenie relacji w modelu, typy relacji.
 • Definiowanie własnych funkcji, makr, mapowań.
 • Kalkulacje.
 • Warstwa prezentacyjna.
 • Modele wielojęzyczne.
 • Publikacja pakietów, wersjonowanie.
 • Techniki modelowania – relacje rekursywne, wieloznaczne poziomy agregacji, wymiary współdzielone, stitch queries.
Nazwa szkolenia: Cognos 8BI OLAP Modelling
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które projektują i udostępnianiają dane w postaci wielowymiarowych baz OLAP.
Zagadnienia: Projektowanie wielowymiarwej bazy OLAP:

 • Analiza wymagań,
 • Projektowanie mapy wymiarów,
 • Cykl wdrożenia aplikacji business intelligence zgodnie z Cognos BI Lifecycle.

Od Framework Manager do PowerPlay Cognos Transformer PowerPlay Transformer:

 • Budowa zapytań i integracja danych,
 • Struktura wymiarów,
 • Wykorzystanie trybu AutoDesign,
 • Diagramy wymiarów,
 • Definiowanie wymiarów, poziomów, miar i kategorii, definiowanie miar standardowych i kalkulowanych, tworzenie PowerCube,
 • Alternatywne ścieżki drill-down,
 • Specyfika wymiaru czasu,
 • Przełączanie pomiędzy PowerPlay i Impromptu,
 • Tworzenie wielu PowerCube’ów z jednego modelu.
 • Publikowanie danych na serwerze prezentacyjnym.
Nazwa szkolenia: Administrator Impromptu Web Reports
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które odpowiedzialne są za udostępnianie raportów poprzez Impromptu Web Reports firmy Cognos. Szkolenie obejmuje także narzędzia Upfront, Access Manager i Configuration Manager.
Zagadnienia:
 • Przygotowanie raportów do publikacji.
 • Publikowanie raportów (w tym publikowanie raportów parametryzowanych).
 • Zarządzanie raportami: usuwanie, wyłączanie i kolejkowanie raportów.
 • Mapowanie użytkowników i zarządzanie prawami dostępu.
 • Ustalanie sposobu wyświetlania raportu, eksport do PDF, XLS.
 • Obsługa raportów z poziomu portalu Upfront.
 • Zastosowanie Access Manager dla IWR.
 • Parametryzacja środowiska przy wykorzystaniu narzędzia Configuration Manager.
Nazwa szkolenia: Administrator PowerPlay Enterprise Server
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które odpowiedzialne są za administrację serwerem PowerPlay Enterprise Server firmy Cognos. Szkolenie obejmuje także narzędzia Upfront, Access Manager i Configuration Manager.
Zagadnienia:
 • Przygotowanie PowerCube’ów i raportów do publikacji, publikacja.
 • Zarządzanie raportami: usuwanie, wyłączanie, włączanie wybranych kostek/raportów.
 • Wykorzystanie hierarchii użytkowników.
 • Ustalanie sposób wyświetlania raportu: HTML,PDF, XLS.
 • Zmiana podstawowych ustawień serwera i preferencji.
 • Obsługa baz PowerCube z poziomu portalu Upfront.
 • Access Manager dla PowerPlay Enterprise Server.
 • Konfiguracja serwera z poziomu narzędzia Configuration Manager.
Nazwa szkolenia: Użytkownik Cognos PowerPlay
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które analizują dane wielowymiarowe oraz tworzą raporty przy pomocy narzędzia PowerPlay firmy Cognos.
Zagadnienia: Podstawowe pojęcia business intelligence: OLAP, analiza wielowymiarowa, miary, wymiary, poziomy, kategorie, PowerCube.

Analiza danych: drill-down, drill-up, drill-through, slice and dice, dodawanie poziomów, analiza miar, forma raportu.

Raportowanie: tryb reporter i explorer, dodawanie i usuwanie kategorii, rankingi, definiowanie obliczeń, wyjątki, formatowanie danych.

Rozszerzenia: lokalne PowerCube’y, połączenie z Impromptu.

Nazwa szkolenia: Administrator Cognos PowerPlay
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które projektują i udostępnianiają dane w postaci wielowymiarowych kostek OLAP przy pomocy narzędzia PowerPlay firmy Cognos.
Zagadnienia: Projektowanie wielowymiarwej bazy OLAP: analiza wymagań, projektowanie mapy wymiarów, cykl wdrożenia aplikacji business intelligence zgodnie z Cognos BI Lifecycle.

PowerPlay Transformer:

 • Budowa zapytań i integracja danych,
 • Struktura wymiarów,
 • Wykorzystanie trybu AutoDesign,
 • Diagramy wymiarów,
 • Definiowanie wymiarów, poziomów, miar i kategorii,
 • Definiowanie miar standardowych i kalkulowanych,
 • Tworzenie PowerCube,
 • Alternatywne ścieżki drill-down,
 • Specyfika wymiaru czasu,
 • Przełączanie pomiędzy PowerPlay i Impromptu,
 • Tworzenie wielu PowerCube’ów z jednego modelu.
Nazwa szkolenia: Użytkownik Cognos Impromptu
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które tworzą i wykonują raporty pomocy narzędzia Impromptu firmy Cognos.
Zagadnienia: Efektywne raportowanie: struktura danych na raporcie, filtrowanie, sortowanie, grupowanie danych definiowanie własnych obliczeń, zastosowanie funkcji wbudowanych.

Tworzenie raportów: zastosowanie ramek, szablony standardowe i szablony użytkownika, formatowanie wyglądu raportu.

Opcje zaawansowane: udostępnianie raportów i szablonów, wykorzystanie HotFile’ów i Snapshotów.

Nazwa szkolenia: Administrator Cognos Impromptu
Czas trwania: 2 dni
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, które odpowiedzialne są za udostępnianie danych wykorzystywanych w raportach i administrowanie aplikacjami do raportowania firmy Cognos.
Zagadnienia: Zadania administratora Impromptu.

Cykl projektowania katalogu danych: Cognos BI Lifecycle, tworzenie katalogu, dostęp do bazy danych, foldery i kolumny, wybór tablic z bazy danych, foldery domyślne.

Połączenie do danych: rodzaje połączeń, tworzenie, modyfikacja i testowanie połączeń, wydajność.
Praca z folderami: modyfikacja struktury folderów, definiowanie obliczeń i warunków.

Zarządzanie użytkownikami: tworzenie klas i profili użytkowników, definiowanie dostępu do folderów i tablic, definiowanie filtrów, tworzenie katalogu dystrybucyjnego, kontrola dostępu poprzez ustawienie parametrów środowiska.

Konfiguracja aplikacji: opcje, opcje client/server, przystosowanie środowiska do potrzeb użytkownika, planowanie wykonywania raportów, administracja zmianami w bazie danych i katalogu.

Nazwa szkolenia: Cognos Script
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone dla osób, zainteresowanych programowaniem w języku Cognos script w celu usprawnienia przetwarzania danych w środowisku analitycznym opartym o narzędzia firmy Cognos.
Zagadnienia: Zastosowanie skryptów w narzędziach firmy Cognos. Obsługa Cognos Script Editor.
Składnia języka:

 • Podstawowe instrukcje,
 • Deklaracja zmiennych,
 • Instrukcje warunkowe, pętle, funkcje.

Tworzenie przykładowych skryptów:

 • Generowanie PowerCube’ów,
 • Automatyzacja odświeżania plików Hotfile,
 • Publikowanie raportów w postaci HTML, PDF, itp.

Uruchamianie skryptów:

 • Uruchamianie wsadowe,
 • Uruchamianie skryptów o określonej godzinie,
 • Powiązanie z PowerPlay i Impromptu.
Nazwa szkolenia: SQL dla bazy DB/2 UDB iSeries/400 – podstawy
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych budowaniem zapytań SQL w bazie DB/2 UDB na platformie iSeries/400.
Zagadnienia: Środowisko: biblioteki i obiekty, pliki fizyczne i logiczne, rekordy, pola, uruchomienie SQL.

Język SQL – podstawy: składnia języka, tworzenie zapytań, filtrowanie i grupowanie danych, agregacja danych, łączenie w zapytaniu kilku tabel, zapytania zagnieżdżone.

Tworzenie obiektów: tworzenie baz danych, dodawanie i usuwanie rekordów, aktualizacja danych, tworzenie indeksów.

Optymalizacja: zastosowanie indeksów, zajętość bazy danych, wykorzystanie trybu debug.

Nazwa szkolenia: iSeries/400: Query i DFU
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które tworzą raporty i modyfikują dane przy wykorzystaniu narzędzi Query/400 i DFU na platformie iSeries/400.
Zagadnienia: Query:

 • Uruchomienie Query/400,
 • Wybór tablic i pól wynikowych na raporcie,
 • Filtrowanie danych,
 • Sortowanie,
 • Definiowanie podsumowań,
 • Grupowanie danych,
 • Wykonywanie obliczeń,
 • Formatowanie danych,
 • Zapisywanie raportów oraz ich definicji.

DFU:

 • Uruchomienie DFU,
 • Przeglądanie danych,
 • Wyszukiwanie rekordów,
 • Edycja danych,
 • Dodawanie nowych rekordów,
 • Kasowanie rekordów.

Cognos, Impromptu, PowerPlay, PowerCube, Impromptu Web Reports, Cognos Enterprise Server są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Cognos Incorporated.
Microsoft SQL Server, DTS, Transact SQL są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
iSeries/400, DB/2 UDB są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy IBM Corporation.
MicroStrategy, Desktop są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy MicrStrategy Incorporated.