Hurtownia Danych

Czym jest hurtownia danych?

Hurtownia danych to:

 • uniwersalne źródło wszelkich informacji biznesowych, których potrzebujesz by skutecznie zarządzać swoją firmą.
 • technologia pozwalająca uporządkować dane gromadzone w przedsiębiorstwie.
 •  odrębne środowisko aplikacyjne posiadające dedykowaną bazę danych, która korzysta z różnorodnych danych i zaprojektowana została z myślą o dokonywaniu złożonych analiz na zgromadzonych informacjach.
 • centrale źródło informacji dla całego przedsiębiorstwa.
Czym charakteryzują się dane przechowywane w hurtowni danych?
Dane przechowywane w hurtowni danych są:
 • trwałe,
 • uporządkowane,
 • zintegrowane,
 • zasilane przyrostowo,
 • często redundantne i odpowiednio zintegrowane,
 • uporządkowane tematycznie i zawierają wymiar czasowy.

Dobrze zaprojektowana hurtownia danych to solidna podstawa dla systemów analitycznych i źródło informacji do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Jakie korzyści niesie ze sobą hurtownia danych?

Koncepcja hurtowni danych pozwala na osiągnięcie niżej wymienione korzyści:

 • Otrzymywanie na czas aktualnej informacji.
 • Możliwość tworzenia przekrojowych analiz danych.
 • Szybsze dostrzeganie pojawiających się problemów i możliwości ich rozwiązania.
 • Możliwość „zagłębiania się” w dane, drążenia ich od ogólnego spojrzenia na firmę jako całość do szczegółowej analizy wybranych, interesujących składników.
 • Możliwość prowadzenia prognoz – analiz, co by było gdyby, co będzie za miesiąc, rok,
 • Użytkownicy mają okazję wykazania się w twórczej pracy nad analizą danych, a nie tylko nad ich ewidencją.
 • Dane zebrane w systemach transakcyjnych stają się dostępne do sporządzania dowolnych raportów.
 • Zwiększenie czytelności danych, gdyż o ich umiejscowieniu decyduje tematyka a nie np. pochodzenie czy przeznaczenie.
 • Integracja danych, dbanie o ich spójność i zgodność z przyjętymi standardami. Napływające z różnych źródeł dane są, w razie potrzeby przekształcane poprzez ujednolicanie formatów, jednostek miar, itp.
 • Zasilanie danymi odbywa się automatycznie, co zmniejsza ryzyko błędów w danych. Tworzenie raportów porównujących wartości bieżące ze wskaźnikami z poprzednich okresów dzięki przechowywaniu danych historycznych.

Proces ETL

Proces ETL (Extract, Transform, Load) to proces zasilania hurtowni danymi z systemów źródłowych. Wiąże się on z czyszczeniem danych, ich konsolidacją, i przekształceniem do wspólnego formatu. Proces ten to z reguły skomplikowana procedura informatyczna, wykonywana z reguły automatycznie, wówczas gdy konieczne jest uaktualnienie danych w hurtowni.

Wdrożenie hurtowni danych

Konsultanci Infar Sp. z o.o. posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji hurtowni danych. Mamy za sobą projekty zrealizowane na różnych platformach systemowych i RDBMS, działające w oparciu o różnorodne narzędzia zasilania hurtowni danych. Nasze rozwiązania business intelligence często korzystają z technologii hurtowni danych.