Cognos 10 Business Intelligence

Czym jest Cognos 10?

To rewolucyjne narzędzie, które wychodzi poza tradycyjne pojęcie Business Intelligence i wzbogaca je o bardziej zaawansowane funkcje planowania i modelowania scenariuszy, monitorowania w czasie rzeczywistym oraz sporządzanie analiz typu „What if”.

Dzięki możliwości interakcji, wyszukiwania oraz gromadzenia danych związanych z wszystkimi dziedzinami przedsiębiorstwa, Cognos 10 stanowi nieograniczoną przestrzeń dla działań wspierających pracę wszystkich działów.

Co wyróżnia rozwiązanie IBM Cognos 10?

Dzięki Cognos 10 możemy:

  • Zbudować trwałą  przewagę konkurencyjną poprzez:

–         Kolektywną analitykę biznesową wspartą narzędziami social networking i urządzeniom mobilnym, które nie tylko umożliwiają sprawną komunikację, ale także zawieranie współpracy pomiędzy ludźmi, z podobnymi celami i pomysłami,

–         Ciągły wgląd we wszystkie procesy biznesowe zachodzące w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest podjęcie niemal natychmiastowej reakcji na pojawiające się okoliczności,

–         Dostarczanie użytkownikom analiz, które mogą okazać się pomoce w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

  • Osiągnąć swobodę w podejmowaniu współpracy,  poprzez swobodę wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, zawieranie porozumień oraz podejmowanie lepszych decyzji w znacznie krótszym czasie.
  • Zyskać nieograniczony dostęp do dowolnego źródła danych korporacyjnych, w tym operacyjnych, analitycznych, wewnętrznych i zewnętrznych bez względu na ich lokalizację, czy wykorzystywaną platformę.
  • W łatwy i szybki sposób tworzyć nowe raporty z jednoczesną możliwością przeszukiwania i analizowania tych starych.
  • Tworzyć zaawansowane prezentacje wykorzystujące wszelkiego rodzaju narzędzia wizualne, włączając w to: mierniki, mapy, wykresy i inne elementy graficzne, dzięki czemu możemy spojrzeć na prezentowane informacje w nowy, bardziej czytelny sposób.
  • Łączyć dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych z danymi pochodzącymi ze źródeł relacyjnych i wymiarowych,
  • Zrozumieć taktyczne oraz strategiczne konsekwencje proponowanych działań.