Cognos 8 Business Intelligence

Czym jest IBM Cognos 8?

IBM Cognos 8 to zintegrowane i łatwe w użyciu narzędzie, które umożliwia sprawne podejmowanie decyzji oraz efektywne zarządzanie informacjami dostępnymi w przedsiębiorstwie.   Narzędzie charakteryzuje pełna funkcjonalność, która przyczynia się do wzmocnienia efektywności, sprawności i wydajności pracy.

Budowa IBM Cognos 8

Rozwiązanie IBM Cognos 8 składa się z następujących komponentów:

 1. Raportowanie, które pozwala m.in. na:
 • Szybkie i łatwe w obsłudze raportowanie,
 • Szeroki dostęp do informacji biznesowych,
 • Stosowanie złożonych technik raportowania i analizy danych,
 • Sporządzanie analiz, wspartych dużym wyborem funkcji analitycznych oraz różnymi formami prezentacji danych w raportach.
 • Wsparcie procesu analizy danych, poprzez zaznaczenie wartości wyjątkowych,  prognozowanie czy wyszukiwanie zależności między danymi,
 • Eksport danych do dowolnego formatu,
 • Łatwą dystrybucję raportów i możliwość zarządzania obiegiem informacji,
 • Kontrolę dostępu do danych oraz bezpieczeństwo cennych informacji biznesowych.
 1. Analizy, które pozwalają m.in. na:
 • Przeprowadzanie wielowymiarowych analiz,
 • Eksplorację danych,
 • Skuteczne poszukiwanie i analizowanie  dużych zbiorów danych,
 • Śledzenie i badanie pojawiających się trentów,
 • Dokonywanie porównań,
 • Zaawansowane filtrowanie.
 1. Karty wyników, które pozwalają m.in. na:
 • Monitorowanie i analizę wskaźników oraz projektów w całej organizacji,
 • Dopasowanie strategii przedsiębiorstwa do wyznaczonych celów,
 • Tworzenie jednolitego i niezawodnego źródła danych,
 • Tworzenie metryk, diagramów procesowych i kart wyników.
 1. Kokpity Menadżerskie, które pozwalają m.in. na:
 • Szybki wgląd do historycznych i aktualnych danych,
 • Dzielenie się uzyskanymi danymi z innymi użytkownikami,
 • Formatowanie i gromadzenie wszelkiej rodzaju treści poprzez udostępnione funkcje filtrowania, modyfikowania, porządkowania, a także dodawania tekstów, kolorów, czy spersonalizowanych planów.
 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym, które pozwala na:
 • Śledzenie i reagowanie na krytyczne dla firmy informacje w czasie rzeczywistym,
 • Odsłanianie szczegółowych danych,
 • Podejmowanie szybszych decyzji, dzięki funkcji alertów, które w trybie natychmiastowym powiadamiają o wyjątkowych wydarzeniach biznesowych,
 • Lepszą organizację, dzięki udostępnionej funkcji kategoryzowania zadań w postaci list zadań.