Web Query

Czym jest IBM Web Query?

IBM Web Query to nowa pozycja w naszej ofercie dostarczająca funkcje raportowania i pozwalająca na tworzenie i generację zaawansowanych zapytań w jednym z najstabilniejszych środowisk bazodanowych – IBM DB2. Web Query pozwala zapewnić wszystkim użytkownikom bezpośrednią, bezpieczną i równoczesną łączność z wieloma bazami danych przedsiębiorstwa.

Co możemy osiągnąć dzięki IBM Web Query?

Web Query umożliwia wykonywanie złożonych zapytań, porównywanie danych oraz tworzenie niestandardowych prezentacji. Zapewnia szybki, globalny dostęp do informacji biznesowych za pomocą przeglądarki lub poczty elektronicznej, w tym urządzeń z obsługą WAP (palmtopów, telefonów bezprzewodowych i pagerów tekstowych).

Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane funkcje języka SQL i mechanizmy budowania zapytań, obejmujące wielokrotne instrukcje SQL, zmienne parametryzowane oraz język SQL dostosowany do potrzeb bazy danych DB2; pozwala na eksplorację obiektów baz danych, w tym tabel i widoków. Ułatwia także wyświetlanie, pobieranie, importowanie i przekształcanie wyników zapytań zapisywanych w plikach o różnych formatach.

Jest aplikacją internetową zgodną z technologią J2EE, którą można wdrażać na platformie WebSphere 4.

Wdrożenie Web Query

Infar Sp. z o.o. pomaga firmom wdrożyć i wykorzystać maksimum możliwości jakie daje nowa wersja Web Query. Oferujemy analizę potrzeb informacyjnych, budowę modelu metadanych, przygotowanie analiz oraz opiekę wdrożeniową i powdrożeniową.