IBM SPSS Statistics

Czym jest oprogramowanie IBM SPSS Statistics?

IBM SPSS Statistics to szybkie i wszechstronne oprogramowanie statystyczne, które przyspiesza prace badawcze i analityczne. Oferuje bardzo szeroki zestaw funkcji pozwalający na wydobywanie ze zgromadzonych w organizacji danych wielu wartościowych informacji.

SPSS Statistics pozwala rozwiązywać problemy biznesowe i badawcze za pomocą analiz ad-hoc, testowania hipotez, analiz geoprzestrzennych i analiz predykcyjnych. Organizacje wykorzystują rozwiązanie SPSS Statistics do interpretowania danych, analizowania trendów, opracowywania prognoz i planów, aby weryfikować założenia i wyciągać konkretne wnioski.

IBM SPSS Statistics umożliwia:

 • Analizowanie i lepsze zrozumienie danych oraz rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych i badawczych za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
 • Szybsze zrozumienie dużych i złożonych zestawów danych dzięki zaawansowanym metodom statystycznym, które zapewniają wysoką dokładność i ułatwiają sprawne podejmowanie lepszych decyzji.
 • Integrację z oprogramowaniem Open Source przy użyciu rozszerzeń oraz języków programowania Python i R.

Oprogramowanie daje możliwość skorzystania z obszernej palety predefiniowanych procedur statystycznych wspierających poszczególne etapy procesu analitycznego, począwszy od wstępnej interpretacji danych źródłowych, poprzez przygotowanie danych na potrzeby konkretnej analizy, aż do złożonej interpretacji jej wyników.

Moduły SPSS Statistics:

 • Statistics Base
 • Forecasting
 • Regression
 • Exact Tests
 • Advanced Statistics
 • Categories
 • Missing Values
 • Custom Tables
 • Complex Samples
 • Decision Trees
 • Data Preparation
 • Neural Networks
 • Conjoint
 • Direct Marketing
 • Bootstrapping
 • AMOS