Cognos Express

Czym jest IBM Cognos Express?

IBM Cognos Express to pierwsze kompleksowe oraz zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych, planowania i raportowania. Zostało ono zaprojektowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, pozwalając im na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Rozwiązanie IBM Cognos Express udostępnia swoim użytkownikom kluczowe funkcje raportowania, analizy, kokpity menadżerskie, karty wyników, mechanizmy planowania, budżetowania i prognozowania , a to wszystko w przystępnej cenie i bez konieczności angażowania całego działu informatycznego.

Co wyróżnia rozwiązanie IBM Cognos Express?

 • Elastyczny dostęp do danych, który pozwala korzystać z dowolnej kombinacji danych (w tym relacyjnych baz danych, systemów przetwarzania OLAP i źródeł lokalnych) przy użyciu centralnie zarządzanych modeli danych oraz metadanych,
 • Wspólny portal WWW, który umożliwia użytkownikom publikowanie raportów oraz tworzenie atrakcyjnych kokpitów menadżerskich przy użyciu dowolnego modułu produktu IBM Cognos Express,
 • Wydajny serwer do przeprowadzania analiz w pamięci, dzięki któremu w krótkim czasie mogą być realizowane różnego rodzaju zapytania oraz obliczenia bez względu na rozmiar czy złożoność zestawu danych.
 • Pojedyncza konsola zarządzania, która umożliwia wygodne realizowanie funkcji instalowania, konfigurowania i obsługi.
 • Szybkie i łatwe dodawanie nowych funkcji produktu IBM Cognos Express, w rezultacie czego, klienci zyskują możliwość rozbudowywania systemu przy użyciu dowolnych modułów dostępnych obecnie oraz w przyszłości.
 • Samoobsługowe środowisko, które pozwala użytkownikom na samodzielne tworzenie i modyfikowanie raportów i analiz,
 • Uproszczone instalowanie, które przekłada się na minimalizację zapotrzebowania na zasoby informatyczne i redukcję zasobów finansowych.

Jak zbudowany jest IBM Cognos Express?

Rozwiązanie IBM Cognos Express obejmuje 3 moduły, które mogą być stosowane razem lub oddzielnie. Są to:

 1. IBM Cognos Express Reporter- narzędzie do raportowania i realizacji zapytań ad hoc.

Moduł IBM Cognos Express Reporter umożliwia:

 • Tworzenie dokumentów metodą „przeciągnij i upuść”,
 • Samodzielne przygotowywanie wszelkiego rodzaju raportów,
 • Prezentowanie informacji w zrozumiałej dla wszystkich użytkowników formie.
 • Dostęp do wszystkich danych, w tym do relacyjnych baz danych, systemów analizy OLAP oraz plików przechowywanych na komputerach.
 • Szeroki zakres raportowania, w tym możliwość sporządzania raportów dotyczących finansów, produkcji, działalności operacyjnej oraz transakcji.
 • Elastyczne dostarczanie raportów, w tym możliwość natychmiastowego publikowania raz zapisanych raportów w sieci WWW, plikach PDF, arkuszach kalkulacyjnych Excel, wiadomościach e-mail, czy  w portalu IBM Cognos Express Web.
 • Grupowe podejmowanie decyzji, dzięki interaktywnym kokpitom menadżerskim.
 • Łatwe prowadzenie i aktualizacja raportów przez cały cykl życia za pomocą dostępnego dla wszystkich użytkowników interfejsu.
 1. IBM Cognos Express Advisor– narzędzie do wykonywania swobodnych analiz i wizualizacji.

Moduł IBM Cognos Express Advisor umożliwia:

 • Łatwe drążenie informacji w dół i w górę, które umożliwia szybką analizę,
 • Przygotowywanie przejrzystych wizualizacji, w tym: wykresów słupkowych, liniowych, warstwowych, kołowych, radarowych, bąbelkowych, punktowych i rozpiętościowych oraz map geograficznych i termicznych dotyczących wydajności,
 • Wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym oraz tworzenie przekrojów danych,
 • Swobodną analizę dowolnych kombinacji danych,
 • Skuteczne wyróżnianie istotnych odchyleń, dzięki funkcji formatowania warunkowego i sygnalizatorom,
 • Modelowanie hipotetycznych scenariuszy biznesowych,
 • Planowanie na podstawie rzeczywistych danych,
 • Tworzenie powiązań między procesami analizy i planowania w celu skutecznej optymalizacji działania przedsiębiorstwa.
 1. IBM Cognos Express Xcelerator- narzędzie do planowania i przeprowadzania analiz biznesowych w oparciu o widok programu Microsoft Excel.

Moduł IBM Cognos Xcelerator umożliwia:

 • Centralne zarządzanie danymi, hierarchiami biznesowymi, regułami i obliczeniami przy użyciu serwera służącego do przeprowadzania analiz w pamięci,
 • Eliminację problemu niespójności danych w całym przedsiębiorstwie,
 • Większą sprawność oraz ciągłość procesów planowania, agregacji i analizy,
 • Łatwe wprowadzanie danych związanych z planowaniem,
 • Wyświetlanie aktualnych planów, analiz i raportów,
 • Przygotowywanie gotowych wzorców czynności związanych z planowaniem  np. planowanie wydatków i nakładów inwestycyjnych, zarządzanie kadrami, analiza zyskowności.
 • Dostęp do raportów tworzonych w programie Excel i aplikacji za pośrednictwem przeglądarki WWW i portalu,
 • Powiązywanie wyników modelowania hipotetycznego z określonymi działaniami przynoszącymi przedsiębiorstwu lepsze wyniki.