IBM SPSS Modeler

Czym jest oprogramowanie IBM SPSS Modeler?

IBM SPSS Modeler to zaawansowane środowisko eksploracji danych, które pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom w rozwijaniu relacji z klientami w oparciu o pogłębioną interpretację dostępnych danych. SPSS Modeler oferuje wiele technik modelowania, takich jak predykcja, klasyfikacja, segmentacja i algorytmy do wykrywania związków. SPSS Modeler może być wykorzystywany m.in. do zatrzymywania najbardziej wartościowych klientów, określania możliwości sprzedaży wiązanej, przyciągania nowych klientów, wykrywania oszustw, ograniczania ryzyka i podnoszenia jakości usług publicznych.

Co umożliwia IBM SPSS Modeler?

IBM SPSS Modeler oferuje zestaw narzędzi do eksploracji danych. Produkt umożliwia szybkie opracowywanie modeli predykcyjnych przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej i stosowanie tych modeli w procesach biznesowych jako wsparcia przy podejmowaniu decyzji. Rozwiązania zawarte w oprogramowaniu IBM SPSS Modeler zapewniają możliwość wykorzystywania branżowego modelu CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) i pozwalają na obsługę całego procesu eksploracji danych: od pozyskiwania danych do uzyskiwania lepszych wyników biznesowych.

Oprogramowanie IBM SPSS Modeler umożliwia korzystanie z wielu metod modelowania opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i statystykach. Każda metoda ma określone mocne strony i jest dostosowana do rozwiązywania określonych problemów.

Oprogramowanie SPSS Modeler można zakupić jako produkt samodzielny lub jako program kliencki używany wraz z oprogramowaniem SPSS Modeler Server.

Produkty IBM SPSS Modeler

Rodzina produktów IBM SPSS Modeler i towarzyszącego im oprogramowania składa się z następujących elementów:

 • IBM SPSS Modeler
 • IBM SPSS Modeler Server
 • IBM SPSS Modeler Administration Console (jest częścią produktu IBM SPSS Deployment Manager)
 • IBM SPSS Modeler Batch
 • IBM SPSS Modeler Solution Publisher
 • IBM SPSS Modeler Server adapters for IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Przykładowe zastosowanie IBM SPSS Modeler

 • Analiza koszyka
 • Badanie skuteczności leków
 • Prognozowanie sprzedaży
 • Promocja sprzedaży detalicznej
 • Przewidywanie osób niespłacających kredytu
 • Przewidywanie stanów awaryjnych
 • Segmentacja klientów