Planowanie i budżetowanie

System do budżetowania

Dlaczego systemy do planowania i budżetowania są nam niezbędne?

Im bardziej złożona struktura przedsiębiorstwa, tym bardziej skomplikowane są procesy związane z budżetowaniem oraz kontrolą realizacji założonych budżetów. Controlling, ze względu na olbrzymie ilości przetwarzanych w przedsiębiorstwie danych, jak i konieczność szybkich decyzji, nie jest dziś możliwy bez wspomagania komputerowego. Jak wynika z naszych doświadczeń, wspomagany komputerowo controlling realizowany jest często bez spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników koncepcji: są to z reguły indywidualne, nie zintegrowane rozwiązania, przygotowane na bazie arkuszy kalkulacyjnych lub w oparciu o systemy finansowo-księgowe.

W rezultacie pracownicy zamiast koncentrować się na planowaniu strategii firmy, tracą czas na przesyłanie danych, uzgadnianie rozbieżnych wersji budżetów, ręczną agregację danych, itd. Zwiększenie wydajności pracy możliwe będzie, gdy wdrożony zostanie zintegrowany system do budżetowania, wspierający proces planowania i budżetowania oraz controlling w całym przedsiębiorstwie.

Jednolite budżetowanie w całej firmie

Infar dostarcza jednolitą platformę dla controllingu, która automatyzuje i usprawnia procesy związane z planowaniem oraz kontrolą realizacji planów w przedsiębiorstwach o dowolnie złożonej strukturze organizacyjnej i geograficznej.

Co wyróżnia nasz system planowania i budżetowania?

 •  Objęcie wszystkich obszarów firmy (finanse, produkcja, sprzedaż, zakupy, HR i dowolne inne) jednolitym sposobem budżetowania w całym przedsiębiorstwie.
 •  Zaawansowane i wydajne sposoby analizy realizacji budżetów, analizy wskaźnikowe i możliwości prognozowania.
 •  Zintegrowanie z platformą business intelligence, tak by wszyscy pracownicy w przedsiębiorstwie widzieli te same dane w tej samej postaci, bez względu na geograficzną lokalizację bądź sposób dostępu do informacji.

Budżetowanie i controlling to jeden z najistotniejszych elementów infrastruktury korporacyjnego zarządzania wydajnością (CPM – Corporate Performance Management).

System do planowania i budżetowania – nowy wymiar controllingu

Koniec z rozmytą odpowiedzialnością za tworzenie budżetów, koniec z kłopotami z obiegiem informacji!

Nasze rozwiązanie to przede wszystkim:

 • Wielowymiarowy model budżetu odzwierciedlający wszystkie aspekty budżetowania (struktura firmy, zadania, wersje budżetu itd.),
 • Dowolna ilość budżetów cząstkowych,
 • Możliwość zbudowania budżetów/planów kroczących,
 • Jasno określona odpowiedzialność za poszczególne budżety cząstkowe i ich aktualizacje,
 • Definiowanie zależności między budżetami i automatyczna konsolidacja budżetów na coraz wyższe poziomy agregacji (aż do budżetu wynikowego całej organizacji),
 • Ciągłe śledzenie zaawansowania procesu budżetowania oraz monitorowanie realizacji planów (kontrola obiegu informacji, alerty, analizy wskaźnikowe),
 • Szereg funkcji analitycznych, w tym funkcji do prognozowania.

Technologia

Nasze rozwiązania do planowania i budżetowania realizujemy stosując następujące technologie:

 • IBM Cognos Analytics – narzędzia do analiza danych, tworzenia raportów i kokpitów,
 • IBM Planning Analytics (TM1) – oprogramowanie do planowania, budżetowania i oceny wydajności finansowej przedsiębiorstwa,
 • IBM SPSS – analizy predykcyjne i wspieranie procesów decyzyjnych w oparciu o prognozy
 • IBM PureData System for Analytics – zintegrowane urządzenie dedykowane do szybkiej analizy dużych zbiorów danych,
 • IBM InfoSphere DataStage – integracja i transformacja dużych wolumenów danych.