Controlling

Controlling i budżetowanie

Czym jest controlling i budżetowanie?

Controlling i budżetowanie to jedno z podstawowych narzędzi systematycznego i sformalizowanego zarządzania, które z jednej strony uwzględnia interesy poszczególnych menadżerów skorelowane z wizją i misją przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, pozwala skonfrontować zasoby, jakie znajdują się w dyspozycji firmy z rzeczywistością i zamierzeniami określonymi w planach długookresowych.

Wdrożenie controllingu

Skuteczne wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie wymaga nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale także odpowiedniej infrastruktury technicznej i mechanizmów zarządzania budżetem oraz kontroli jego realizacji.

Nasi konsultanci dysponują doświadczeniem we wdrożeniu controllingu w przedsiębiorstwie. Możemy pochwalić się głęboką wiedzą zarówno merytoryczną, jak i umiejętnością wykorzystania odpowiednich technik i narzędzi do zarządzania procesami controllingu w przedsiębiorstwie.

Co obejmuje nasze rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie w sferze controllingu to przede wszystkim:

 • Wszechstronne analizy scenariuszowe „What if”.
 • Integracja danych z różnych systemów transakcyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwie lub spółkach zależnych, a także danych zewnętrznych.
 • Scalanie budżetów cząstkowych w budżet zasadniczy.
 • Porównanie wartości rzeczywistych z wieloma wersjami budżetów (np. budżet „sztywny” i budżety elastyczne).
 • Analiza odchyleń wartości rzeczywistych od wartości planowanych.
 • Automatyczne monitowanie wybranych wielkości, alarmowanie przekroczenia budżetu.
 • Narzędzia do wprowadzania operacyjnych i finansowych budżetów cząstkowych.
 • Budżetowanie na bazie poprzednich okresów rozrachunkowych i korekta w oparciu o prognozowane wartości wskaźników finansowych.
 • Powiązanie z innymi wielowymiarowymi analizami: Analiza kosztów, Analiza wyniku finansowego, Analiza sprzedaży, Analiza bilansu, Analiza należności itp.
 • Hierarchiczna struktura analiz ekonomicznych: od syntetycznej analizy budżetu, bilansu i przepływów finansowych, poprzez wielowymiarowe analizy wyniku finansowego, należności itp., do analitycznych analiz rentowności sprzedaży pojedynczych produktów i płatności klientów.
 • Wspomaganie informatyczne różnych metod budżetowania.