WebSphere

e-Commerce, e-Biznes

Internet zdobywa świat. Dziś nikt nie zastanawia się już, czy warto zaistnieć w internecie. Większość przedsiębiorstw już wykorzystuje, obecnie wdraża, bądź też planuje w najbliższej przyszłości inwestycje w technologie internetowe. Internet postrzegany jest nie tylko jako środek bezpośredniego kontaktu z klientem końcowym, ale także jako platforma business-to-business, źródło dotarcia do nowych rynków oraz sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Każda firma potrzebuje wieloaspektowych, efektywnych, elastycznych i przede wszystkim wygodnych w użyciu narzędzi do zaistnienia w Internecie. Firmom pozostaje właściwie tylko kwestia wyboru oprogramowania. Jednym z takich narzędzi jest grupa oprogramowania funkcjonująca pod wspólną nazwą WebSphere.

IBM WebSphere

IBM WebSphere to:

 • WebSphere to grupa narzędzi informatycznych opracowana przez firmę IBM, stanowiąca zintegrowaną infrastrukturę software’ową dla aplikacji sieciowych.
 • IBM WebSphere to rodzina produktów zapewniających wysoce skalowalne oprogramowanie e-biznesu oraz elastyczne i otwarte platformy do tworzenia nowej generacji aplikacji e-biznesowych.
Jak działa IBM WebSphere?

Platforma programowa WebSphere bazuje na serwerze aplikacyjnym WebSphere i wspiera szereg aplikacji – od prostych narzędzi do publikowania dokumentów w Internecie do zaawansowanych, korporacyjnych systemów transakcyjnych. Dzięki modułowym i zintegrowanym programom typu Application Accelerators, takimi jak Lotus Domino do pracy grupowej i WebSphere Commerce Suite do tworzenia witryn handlowych, platforma WebSphere zmienia sposób, w jaki firmy zarządzają relacjami ze swoimi klientami, partnerami i pracownikami.

Co umożliwia IBM WebSphere?

 • Tworzenie stron internetowych i zarządzanie ich zawartością
 • Możliwość opracowywania prezentacji
 • Wdrażanie i integrację skomplikowanych rozwiązań e-biznes.

Narzędzia proponowane przez IBM zapewniają to co w biznesie jest najważniejsze, czyli przede wszystkim szybkość powstania, rozwoju, ciągłego różnicowania stron i produktów.

Jak zbudowana jest platforma WebSphere?

Platforma WebSphere zbudowana jest na bazie serwerów aplikacji i oprogramowania scalającego, które pozwala na przeprowadzanie fundamentalnych procesów biznesowych, takich jak marketing, sprzedaż i usługi dla klientów przez Internet. Rozszerzenia bazy (foundation extensions) zapewniają elastyczność rozbudowy oprogramowania w żądanym kierunku, tylko po to by zaspokoić potrzeby i oczekiwania klienta. Application accelerators i partner applications umożliwiają tworzenie wyspecjalizowanych aplikacji e-biznesowych, pomagających wyróżnić dany biznes na e-rynku i dać mu przewagę nad konkurencją.

Dla jak najlepszej operatywności większość oprogramowania WebSphere wspomaga całą gamę sprzętu i środowisk operacyjnych, w tym:

 • IBM AIX,
 • IBM OS/2,
 • IBM OS/390,
 •  IBM OS/400,
 • Sun Solaris,
 •  HP-UX,
 • Microsoft Windows NT,
 •  Windows 2000,
 •  Linux,
 • Novell NetWare.

Wszystkie komponenty WebSphere są również TivoliReady, co pozwala na ułatwienie integracji systemu zarządzania e-biznesem Tivoli do kierowania operacjami IBM WebSphere Application Servers.

Platforma WebSphere

Bazą platformy programowej WebSphere są:

 • IBM WebSphere Application Server, Standard Edition, umożliwiający transformację stron statycznych w dynamiczne przy użyciu servletów Javy, komponentów JavaServerPages oraz technologii XML,
 • IBM WebSphere Application Server, Advanced Edition do tworzenia i rozwijania logiki biznesowej przy użyciu technologii Enterprise JavaBeans,
 • IBM WebSphere Application Server, Enterprise Edition do uzyskania możliwie najlepszych efektów z połączenia aplikacji biznesowych z systemami przedsiębiorstwa przy użyciu technologii EJB i Common Object Request Broker Architecture CORBA,
 • IBM MQSeries – oprogramowanie zapewniające szybkie dostarczenie niezbędnych danych, heterogeniczne połączenia oraz wspierające ponad 35 platform.

Dodatkowe informacje: www.ibm.com/websphere