Misja

Współczesne organizacje chcą być ‘napędzane danymi’. Chciałyby oprzeć zarówno codzienne, jak i strategiczne decyzje na fundamencie: pełnych, obszernych i aktualnych raportów i analiz. Organizacje chcą docierać do coraz większej liczby źródeł informacji i integrować różnorodne dane we wspólny obraz podstawowych składników biznesu – takich jak: klienci, produkty i usługi. Business Intelligence oraz Business Analytics dostarczają najważniejszych technologii, metod i procesów dla wspomagania decyzji opartych o rzetelne informacje. Jednak w wielu organizacjach tylko nieliczne osoby mają nich dostęp. To musi być zmienione, jeśli cele mają być osiągane w oparciu o wiarygodne dane.

Misją INFAR jest wspomaganie organizacji na tej drodze.