Business Intelligence

Czym jest i co pozwala osiągnąć Business Intelligence?

 • Business intelligence to przełamanie barier technologicznych związanych z dostępem do danych. Od dzisiaj nie musisz zastanawiać się skąd wziąć dane i w jaki sposób je pobrać, przetworzyć, połączyć ze sobą w logiczną całość i udostępnić wszystkim odbiorcom informacji.
 • Business intelligence to szansa dla przedsiębiorstwa na szybkie i skuteczne wykorzystanie rejestrowanych w przedsiębiorstwie informacji oraz przełożenie ich w użyteczną wiedzę, której wykorzystanie pozwoli na realizację celów gospodarczych.
 • Dzięki business intelligence i hurtowniom danych wszystkie interesujące dane biznesowe dostępne są pod jednym kliknięciem myszki – tak szybko i łatwo, że użytkownicy nie muszą koncentrować się na problemach technicznych, a mogą skupić się wyłącznie na analizie informacji i wyciąganiu wniosków.
 • Rozwiązania business intelligence wspierają efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Mają one na celu dostarczenie spójnych i wiarygodnych informacji ze wszystkich obszarów biznesowych, w celu umożliwienia podejmowania lepszych decyzji o znaczeniu taktycznym i strategicznym.

Rozwiązania business intelligence

Rozwiązania business intelligence dostarczają informacji uporządkowanych w sposób przystępny do analizy dla wszystkich odbiorców informacji w przedsiębiorstwie – zarządu, kierownictwa wyższego i niższego szczebla, pracowników, kontrahentów, partnerów. Każdy użytkownik tych rozwiązań ma możliwość budowania własnych analiz, bez konieczności pomocy informatyków czy wyspecjalizowanych analityków systemowych. Wyrafinowane narzędzia analityczne pozwalają na prowadzenie nie tylko standardowego raportowania. Pozwalają przede wszystkim na wykonywanie zaawansowanej analizy z wykorzystaniem statystyki, prognozowania, badania trendów, wyszukiwania zależności między danymi.

Business intelligence przełamuje bariery informacyjne w przedsiębiorstwie. Użytkownicy otrzymują wszystkie potrzebne informacje w zagregowanej postaci bez względu na źródło ich pochodzenia (różne systemy i bazy danych w firmie, excel, access). Usprawniona jest też dystrybucja informacji i zarządzanie obiegiem informacji w całym przedsiębiorstwie (infromation workflow).

Wdrożenie business intelligence

Wdrożenie business intelligence pozwala osiągnąć strategiczną przewagę nad konkurencją na trudnym i zmiennym rynku. Pozwala na szybsze reagowanie na trendy rynkowe oraz na wykrywanie zagrożeń i szans w prowadzonej działalności. Business intelligence cechuje się jednym z najwyższych wskaźników zwrotu inwestycji ROI.

Infar Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu i wdrażaniu hurtowni danych i rozwiązań business intelligence. Infar to przede wszystkim wysokiej klasy konsultanci, posiadający zarówno szeroką wiedzę dziedzinową, jak i wieloletnie doświadczenie w stosowaniu technologii informatycznych. Infar to profesjonalne podejście do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa, otwartość na specyfikę każdej firmy, metodyczne podejście do prac wdrożeniowych, wniesienie wartości dodanej do projektu.

Jakie komponenty składają się na wdrożenie Business Intelligence?

Wdrożenie business intelligence obejmuje m.in.:

 • Analizę biznesową i techniczną,
 • Model i projekt hurtowni danych i systemu analitycznego,
 • Dostarczenie narzędzi informatycznych i sprzętu,
 • Instalację i konfigurację,
 • Wdrożenie pilotażowe,
 • Implementację procesu zasilania danych,
 • Szkolenia,
 • Konsultacje,
 • Opiekę nad systemem w fazie wdrożenia i w okresie powdrożeniowym,
 • Wsparcie techniczne.

Technologia

Nasze rozwiązania realizujemy stosując następujące technologie:

 • IBM Cognos Analytics – narzędzia do analiza danych, tworzenia raportów i kokpitów,
 • IBM Cognos TM1 – oprogramowanie do planowania, budżetowania i oceny wydajności finansowej przedsiębiorstwa,
 • IBM SPSS – analizy predykcyjne i wspieranie procesów decyzyjnych,
 • IBM PureData System for Analytics – zintegrowane urządzenie dedykowane do szybkiej analizy dużych zbiorów danych,
 • IBM InfoSphere DataStage – integracja i transformacja dużych wolumenów danych.

Najczęstsze obszary zastosowań business intelligence

Oferujemy Państwu wdrożenie business intelligence w zakresie standardowych obszarów informacyjnych przedsiębiorswa, jak również wykonanie niestandardowych rozwiązań dostosowanych do Państwa specyficznych potrzeb. Lista standardowych obszarów informacyjnych:

» Business intelligence – Sprzedaż i należności
Wielowymiarowa analiza wyników sprzedaży, analiza rentowności, analiza realizacji planu sprzedaży, analiza marketingowa.

» Business intelligence – Finanse
Analiza kondycji finansowej. Wielowymiarowa analiza wyniku finansowego i bilansu, analiza kosztów, analiza przepływów finansowych, wskaźniki.

» Business intelligence – Logistyka i zakupy
Analiza realizacji zamówień, ocena jakości surowców i wyrobów, analiza stanu zapasów, wykorzystanie powierzchni magazynowej, koszty, wydajność logistyki.

» Business intelligence – Produkcja
Analiza kosztów produkcji, analiza jakości produkcji, analiza wydajności produkcji.

» Business intelligence – Kapitał ludzki
Analiza zasobów kadrowych, analiza danych płacowych, analiza godzin pracy, zarządzanie kapitałem ludzkim.