Balanced scorecard

Czym jest zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) ?

Zrównoważona karta wyników to:

 • Centralny element systemu zarządzania firmą, który pozwala lepiej zorganizować procesy zarządcze i przełożyć strategię firmy na konkretne cele dla różnych obszarów jej działalności.
 • Efektywne wprowadzenie strategii i zarządzanie nią na każdym poziomie przedsiębiorstwa poprzez łączenie celów, inicjatyw i środków z polityką całego przedsiębiorstwa.
 • Nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie. Koncepcja strategicznej karty wyników powstała w roku 1992. Od tego czasu została wdrożona przez wiele firm na całym świecie – na poziomie całej organizacji, jednostek strategicznych, jednostek funkcjonalnych oraz poszczególnych pracowników.
Jakich informacji dostarcza nam Zrównoważona Karta Wyników?

Strategiczna karta wyników odzwierciedla całokształt działalności przedsiębiorstwa, gdyż integruje dane finansowe z innymi kluczowymi wskaźnikami wydajności, które obejmują aspekty związane z  perspektywami klientów, procesami biznesowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz  rozwojem organizacji i procesu uczenia się.

Wdrożenie balanced scorecard

Infar Sp. z o.o. pomaga w implementacji koncepcji strategicznej karty wyników w przedsiębiorstwie. Zapewniamy dostęp do odpowiednich narzędzi i technologii, dzięki którym możliwe jest maksymalne wykorzystanie zalet karty wyników w przedsiębiorstwie. Oferowane przez nas rozwiązanie ma certyfikat Balanced Scorecard Collaborative. Jest więc zatwierdzone przez wiodącą organizację w dziedzinie balanced scorecard, firmowanej przez twórców tej koncepcji – Roberta Kaplana i Davida Nortona.

Co umożliwia Zrównoważona Karta Wyników?

Nasze rozwiązanie pozwala na kompleksowe wdrożenie karty wyników, w szczególności zaś ułatwia zagadnienia:

 • Wyjaśniania i uzgadniania strategii,
 • Powiązania celów poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników z realizacją strategii,
 • Powiązania celów strategicznych z celami długoterminowymi i budżetami rocznymi,
 • Powoływania i programowania inicjatyw strategicznych,
 • Dokonywania okresowej, systematycznej analizy realizacji strategii,
 • Weryfikacji strategii,
 • Pozyskiwania informacji zwrotnej w celu uczenia się jak ulepszać strategię.
Co oferujemy w ramach Zrównoważonej Karty Wyników?

Nasze rozwiązanie klasy balanaced scorecard wdrażamy kompleksowo dla użytkowników na polskim rynku. Oferujemy:

 • Wdrożenie zintegrowanej karty wyników w przedsiębiorstwie,
 • Budowę modelu strategii przedsiębiorstwa w języku polskim oraz dowolnych językach obcych,
 • Szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi w języku polskim,
 • Nieograniczony dostęp do informacji z różnych źródeł danych w przedsiębiorstwie,
 • Dowolną analizę informacji przy wykorzystaniu technik drążenia danych
 • Mechanizmy tłumaczenia znaczenia poszczególnych wskaźników w strategii, śledzenia zależności między nimi,
 • Dostęp wielu użytkowników do zintegrowanych informacji.