Business intelligence

Usługi w zakresie business intelligence

Skuteczne wdrożenie rozwiązań business intelligence wymaga specyficznej wiedzy dziedzinowej i dużego doświadczenia. Potrzebna jest dobra, poparta doświadczeniami koncepcja zarządzania wiedzą, umiejętność przełożenia potrzeb biznesowych na mechanizmy informatyczne oraz nowoczesna i odpowiednia technologia.

Co możemy Państwu zaoferować?

Samodzielne zdobycie przez przedsiębiorstwo niezbędnych kompetencji w zakresie business intelligence wiąże się z dużymi kosztami i często okazuje się nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Pragniemy Państwu zaoferować nasze usługi w zakresie business intelligence. Posiadamy zespół doświadczonych konsultantów, posiadających wiedzę popartą wieloma wdrożeniami, którzy nie tylko profesjonalnie zrealizują projekt, ale wniosą wartość dodaną do wdrażanych rozwiązań.

Jaka jest nasza oferta?

Nasza oferta w dziedzinie business intelligence jest kompleksowa i obejmuje w wszystkie etapy związane z wdrożeniem rozwiązań klasy business intelligence w przedsiębiorstwie.

Świadczymy szereg usług związanych z:

  • obsługą przedwdrożeniową,
  • analizą biznesową i techniczną,
  • pracami wdrożeniowymi,
  • szkoleniami,
  • opieką powdrożeniową projektów business intelligence,
  • bieżącym wsparciem w wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
Jak przebiegają prace wdrożeniowe?

Prace wdrożeniowe przeprowadzane są zgodnie z metodyką wdrożeniową firmy Infar, wykorzystującą metodykę wdrożeniową Cognos BI Lifecycle oraz Rational Uniefied Process, co gwarantuje powtarzalny charakter realizacji zadań wdrożeniowych przez naszych konsultantów i wysoką jakość świadczonych usług.

Analiza biznesowa i techniczna

Analiza biznesowa i techniczna stanowi istotny etap wdrożenia business intelligence w przedsiębiorstwie.

Pozwala ona:

  • uporządkować posiadane informacje,
  • usystematyzować terminologię stosowaną przez różne działy,
  • sprecyzować potrzeby informacyjne w firmie
  • skonfrontować je z posiadanymi danymi.

W ramach analizy biznesowej i technicznej nasi konsultanci przygotowują dokumentację, określającą precyzyjnie obszary i potrzeby informacyjne w przedsiębiorstwie oraz miejsce rozwiązań business intelligence w firmowym systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.

Wdrożenie pilotażowe systemu business intelligence

Oferujemy usługi wdrożeniowe pozwalające na szybkie wdrożenie rozwiązania pilotażowego, stanowiącego proof of concept proponowanych przez Infar rozwiązań. Wdrożenie pilotażowe może zostać przeprowadzone przed docelowym wdrożeniem rozwiązań business intelligence i ma na celu wykazanie, jak skuteczny może być system wspierający podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, oparty o narzędzia raportujące i wielowymiarowe analizy OLAP.

Kompleksowe wdrożenie systemu business intelligence

Świadczymy pełen zakres usług mających na celu kompleksowe wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań business intelligence, w tym implementację hurtowni danych i procesów ETL, budowy raportów oraz analiz OLAP oraz przeszkolenia użytkowników.

Opieka powdrożeniowa

Świadczymy usługi związane z opieką nad systemami analitycznymi i rozwiązaniami klasy business intelligence. Opieka obejmuje pomoc w bieżącym używaniu systemu, rozwiązywanie problemów technicznych, usuwanie ewentualnych usterek oraz rozwój systemu.

Cognos Support

Na mocy odrębnej umowy oferujemy wsparcie techniczne w bieżącym wykorzystaniu produktów business intelligence firmy Cognos. Wsparcie obejmuje pomoc w codziennym używaniu narzędzi i rozwiązań business intelligence oraz udostępnianie użytkownikom najnowszych wersji oprogramowania. Strona Cognos Support.