TM1

Czym jest IBM Cognos TM1?

Jest to kompletne środowisko analityczne, które zawiera spójny oraz zintegrowany zestaw rozwiązań wspierających pełne spektrum potrzeb biznesowych. Począwszy od prostego, statystycznego raportowania, poprzez możliwość dynamicznego planowania i prognozowania, aż po wsparcie procesów budżetowania oraz bieżącego monitorowania stopnia realizacji kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa.

Co wyróżnia rozwiązanie IBM Cognos TM1?

  • Szybkość i skuteczność wdrożenia,
  • Niezwykle wysoka wydajność,
  • Łatwość użytkowania,
  • Realne wsparcie dla użytkowników biznesowych,
  • Możliwość edytowania parametrów i wprowadzania korekt,
  • Szybka realizacja procesów planowania, budżetowania, konsolidacji oraz raportowania,
  • Zestaw kompleksowych komponentów takich jak: kreatory, przykładowe struktury danych, predefiniowane kostki analityczne i raporty, dzięki którym użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje, a także zarządzać danymi, generować oraz publikować zestawienia czy prowadzić przekrojowe analizy.
  • Możliwość pełnego współdzielenia danych, metadanych, reguł biznesowych oraz procesów i raportów przez wszystkich użytkowników biznesowych w skali całej organizacji,
  • Możliwość prowadzenia analiz na często zmieniających się danych, szczegółowych danych,
  • Gotowe rozwiązania do migracji danych, w tym predefiniowane interfejsy do systemu SAP czy rozbudowane narzędzia ETL.