Analityka Biznesowa – co to jest?

Co to jest Analityka Biznesowa?

Analityka Biznesowa to połączenie narzędzi, oprogramowania i wiedzy eksperckiej, dostarczane firmom w postaci pakietu rozwiązań, w celu umożliwienia im lepszego przewidywania i kształtowania efektów biznesowych. Pomaga ona klientom odkrywać prawdziwy obraz sytuacji ich biznesu, począwszy od: wykrywania i analizy trendów, wzorców i anomalii, poprzez: planowanie, budżetowanie i prognozowanie zapotrzebowania, po scenariusze co-jeśli i przewidywanie możliwych szans i zagrożeń. Dzięki temu, każdego dnia, nasi klienci mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Dla kogo w firmie?

Szefostwo oczekuje informacji zagregowanych. Dostarcza się im ją w postaci kokpitów zawierających aktualne wskaźniki, wykresy i tabele z zamówionymi przez nich kluczowymi informacjami. Bez znaczenia czy dzień zaczynają w firmie, czy w podróży, otwierając telefon, iPada’a lub notebooka jednym spojrzeniem mogą ocenić jak się ma kierowana przez nich firma.

Menedżerowie cenią niezależność. Ich podobszar musi podawać na tacy wszystkie niezbędne, wstępnie przygotowane komponenty, z których, jak danie przy szwedzkim stole, przyrządzą sobie dowolną analizę lub raport. Równie łatwo mogą korzystać z narzędzi do planowania i prognozowania. Dzięki narzędziom co-jeśli mogą określić skutki swoich decyzji jeszcze przed ich podjęciem, a także poszukiwać nowych możliwości biznesowych.

Analitycy wymagają zaawansowanych narzędzi. Z pewnością docenią samodzielny dostęp do eksploracji wielkich zbiorów danych. Wbudowane funkcje statystyczne umożliwiają odkrycie istotnych biznesowo asocjacji i wzorców. Ich raporty stanowią odtąd stały punkt wyjścia do działań marketingowych firmy.

Controlling doceni excelowy interfejs oraz strategiczne karty wyników. Wbudowane narzędzia czynią prostym zbieranie i rozsyłanie informacji a System sam pilnuje, aby wszystkie były aktualne i bezpieczne.

Użytkownicy mają setki różnych potrzeb informacyjnych. Otrzymują spersonalizowane raporty, których przygotowaniem i dystrybucją, w sposób automatyczny, zajmuje się System.

IT odciążona od zapytań użytkowników ma czas, aby zadbać o terminowy spływ i bezpieczeństwo danych.

 

Czym jest System Analityki Biznesowej dla przedsiębiorstwa?

Informacja stała się najważniejszym zasobem XXIw. Choć część firm już czerpie korzyści z przetwarzania informacji pozostawianych im przez ich klientów, to większość stanęła przed problemem zamiany danych w użyteczne wskazówki do działania. W sytuacji, gdy większość prostych rezerw została już wykorzystana właściwie wdrożony System Analityki Biznesowej jest dziś kluczową inicjatywą podnoszącą konkurencyjność przedsiębiorstwa. Nie jest przypadkiem, że 3 z 4 firm, które osiągają wyniki lepsze od rynku to te, które zainwestowały w Analitykę Biznesową. Firmy napędzane danymi, w których każdy decyzja ma oparcie w analizach osiągają zwrot z inwestycji powyżej 1200%.

Jakie cechy powinien mieć dobry System Analityki Biznesowej?

Kompletność rozwiązania

Dostarczyć właściwą informację, właściwym osobom we właściwym czasie i formie to wyzwanie. Wiele obecnych na rynku produktów oferuje raportowanie, ładne kokpity i… nic więcej. Jak na wyzwania współczesnego rynku to zbyt mało. System powinien oferować wiele komponentów, z których firmy wybierają, co im niezbędne: raporty płaskie, analizy on-line, raportowanie wydajności, karty wyników, planowanie, prognozowanie, analizy statystyczne, modelowanie i optymalizacja rentowności, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie treścią, zarządzanie ryzykiem, analizy w czasie rzeczywistym. Wszystko w jednym, znanym środowisku pracy.

Wspólna przestrzeń

Dobry system analityki biznesowej oferuje wspólną przestrzeń pracy wszystkim osobom i działom przedsiębiorstwa. To taki wirtualny odpowiednik pochylenia się nad dokumentem podczas zebrania przy jednym stole. Współpraca sumuje się do wartości większej niż suma składowych. Możliwość komentowania dowolnej informacji, powiadomienia o zdarzeniach i wpisach, wewnętrzne wiadomości, potwierdzenia otrzymania informacji czy możliwość otwierania nowych inicjatyw, przypisywania w ich ramach zadań i odpowiedzialności przenoszą współpracę w firmie dzięki Systemowi Analitycznemu na zupełnie nowy poziom. Wspólna przestrzeń to również jedna wersja prawdy – każdy uprawniony pracownik firmy w tym samym momencie widzi tę samą informację.

Samoobsługa

To z pewnością kluczowy element. Przemyślany system analityczny musi oferować wszystkie niezbędne informacje podane przez firmę wdrożeniową raz, w takiej postaci, aby pracownicy firmy mogli z nich korzystać codziennie z równą swobodą jak sięgając po dane z tabeli Excel. Samoobsługa w zakresie narzędzi analitycznych otwiera umysły ludzi, skłania do poszukiwań i działania. Ta funkcjonalność daje gigantyczny zwrot z inwestycji, bez niej system analityczny to tylko zwykłe rozwiązanie do raportowania.

Bezpieczeństwo

We współczesnym biznesie informacja na czas to władza. System Analityczny zawierający kluczową dla biznesu wiedzę musi ją w pełni chronić, umożliwiając przypisywanie uprawnień osób do dowolnie wybranego elementu. Zwykle wystarczają podzakresy wymiarów lub miary, ale bywa, że potrzeba chronić dostęp do pojedynczej komórki. Standardem jest dziedziczenie uprawnień przez obiekty, zapisywanie informacji o fakcie dostępu do informacji przez każdą osobę a także pojedyncze logowanie.

Otwartość

Każda informacja, bez względu na postać, producenta sprzętu, bazy czy oprogramowania może być źródłem danych dla Systemu Analitycznego. Nic dodać nic ująć.

Skalowalność

System Analityczny powinien rosnąć wraz z przedsiębiorstwem. Można zaczynać od podstawowej funkcjonalności i niewielkiej liczby użytkowników. Z czasem można je rozbudowywać o kolejne funkcjonalności a rozwiązanie powinno oferować możliwość bezbolesnego przejścia do systemu klasy Enterprise. Z ochroną poniesionych wydatków, zachowaniem tego samego środowiska pracy, wypracowanych standardów, opracowanych raportów, analiz i narzędzi, nawyków i przyzwyczajeń pracowników. Inaczej rozpędzoną firmę czeka spotkanie ze ścianą.

Comments are closed.