Infar Sp. z o.o. w programie Phare

Infar Sp. z o.o. uczestniczy w programie Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do sukcesów zaliczamy nasz projekt w Programie rozwoju przedsiębiorstw internetowych, który został bardzo wysoko oceniony przez Unię Europejską. Nasze wspólne przedsięwzięcie, współfinansowane przez Unię Europejską, to szybszy dostęp do najnowocześniejszych technologii dla Państwa firmy i wielu innych przedsiębiorstw w Polsce.

Comments are closed.