Business Intelligence w warunkach kryzysu

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym wydaniem magazynu Computerworld, w którym pokazujemy, jak hurtownia danych i rozwiązania business intelligence mogą pomóc w trudnych waruknach kryzysu gospodarczego.

3 marca 2009, Computerworld nr 9/848.

Zapoczątkowany w USA przez zapaść na rynku kredytów hipotecznych kryzys finansowy dotarł do Europy i ma wpływ na gospodarkę państw UE, w tym Polski. Szczególnie widać to po zachowaniach przedsiębiorstw, których zarządy podejmują decyzje w warunkach zwiększonego ryzyka. Wobec tego zyskuje znaczenie rzetelna, pełna, szybko przygotowana informacja o istotnych wskaźnikach bieżącego stanu przedsiębiorstwa, stwarzająca możliwość podjęcia na czas właściwych decyzji, lecz czy jest to dziś możliwe, gdzie w przedsiębiorstwie funkcjonuje kilka różnych systemów informatycznych? (…)

Business Inteligence w warunkach kryzysu, dr inż. Roman Ferster

Comments are closed.