Planowanie i budżetowanie

Im bardziej złożona struktura przedsiębiorstwa, tym bardziej skomplikowane są procesy związane z budżetowaniem oraz kontrolą realizacji założonych budżetów. Controlling, ze względu na olbrzymie ilości przetwarzanych w przedsiębiorstwie danych, jak i konieczność szybkich decyzji, nie jest dziś możliwy bez wspomagania komputerowego. Jak wynika z naszych doświadczeń, wspomagany komputerowo controlling realizowany jest często bez spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników koncepcji: są to z reguły indywidualne, nie zintegrowane rozwiązania, przygotowane na bazie arkuszy kalkulacyjnych lub w oparciu o systemy finansowo-księgowe. W rezultacie pracownicy zamiast koncentrować się na planowaniu strategii firmy, tracą czas na przesyłanie danych, uzgadnianie rozbieżnych wersji budżetów, ręczną agregację danych, itd. Zwiększenie wydajności pracy możliwe będzie, gdy wdrożony zostanie zintegorany system do budżetowania, wspierający proces planowania i budżetowania oraz kontroling (controlling) w całym przedsiębiorstwie

Comments are closed.