Uzyskanie statusu IBM Business Partner Advanced

W dniu 16 listopada 2009 r. firma Infar podpisała umowę partnerską z firmą IBM, finalizując tym samym ciąg działań zmierzających do uzyskania statusu IBM Busines Partner, jednego z elementów strategii rozwoju firmy. Jest to jednocześnie kontynuacja współpracy nie tylko z firmą IBM, ale i z kanadyjską firmą Cognos, której produkty znajdują zastosowanie w aplikacjach dedykowanych dla Klientów od początku działalności. Z uwagi na fakt przejęcia w dniu 11 listopada 2007 r. przez IBM spółki Cognos, jako partner, Firma Infar partycypuje w technologiach IBM i realizuje własne rozwiązania uczestnicząc w programie IBM General Business Express Advantage. Jednocześnie konsultanci podnoszą swoje kwalifikacje, aktualizują wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, zdając egzaminy i zdobywając certyfikaty.
Więcej na stronie Partner World.

Comments are closed.