Jak dostać Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy?

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

O programie dowiedzieliśmy się nieprzypadkowo podczas poszukiwania informacji dotyczących szkolenia dla pracodawców i sposobu organizacji służb BHP w mikroprzedsiębiorstwie. Zgłosiliśmy się do programu w kwietniu, uczestniczyliśmy w szkoleniu w maju, zaś pierwszy audyt miał miejsce 22.10. Ostatnia kontrolna wizyta w dniu 3 listopada zakończyła się podpisaniem protokołu zamykającego intensywne porządkowanie firmowej dokumentacji. 6 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odebraliśmy z rąk wicewojewody Jana Świerepo pamiątkową statuetkę, która jest powodem ogromnej satysfakcji.

Więcej na: www.pip.gov.pl

Comments are closed.