Współpraca z Fundacją Wolnego Oprogramowania

Pragniemy poinformować, iż Infar podjął współpracę z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania, której celem jest sukcesywna informatyzacja społeczeństwa, wsparcie transferu osiągnięć i wiedzy w zakresie wolnego oprogramowania oraz efektywne dążenie do wyrównywania szans w rozumieniu swobodnego dostępu do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania jest także pomysłodawcą wielu projektów o charakterze badawczym i dydaktycznym kierowanych do odbiorców z sektora biznesu, środowiska naukowego oraz administracji państwowej i samorządowej.

Najnowszym projektem Fundacji jest Projekt „Spinacz” do którego zdecydowaliśmy się przystąpić. Celem tej inicjatywy jest stworzenie internetowej, ogólnopolskiej bazy informatycznej w której będą umieszczane propozycje współpracy oraz innowacyjne projekty badawcze. Projekt współfinansowany jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” i adresowany jest do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesowego.

Celem projektu jest upowszechnianie wiadomości o powstających w środowisku akademickim, innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, a także intensyfikacja współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym. W dłuższej perspektywie projekt ma się przyczynić do zintensyfikowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Stworzona w ramach projektu specjalna platforma internetowa w postaci strony internetowej ma pomóc w osiągnięciu powyżej wymienionych celów, a także pomóc w dopasowaniu oferty B+R (Badania i Rozwój) do aktualnych potrzeb gospodarczych. Przewidywany czas realizacji projektu opiewa na 12 miesięcy i ma się zakończyć 31 grudnia br.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie pozwoli nam nawiązać owocną współpracę ze środowiskiem naukowym oraz umożliwi wymianę informacji na temat najnowszych rozwiązań dotyczących oprogramowania i umożliwi wypracowanie jeszcze lepszych praktyk w zakresie trwałego wspierania transferu oraz komercjalizacji wiedzy.
Pragniemy poinformować, iż Infar podjął współpracę z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania, której celem jest sukcesywna informatyzacja społeczeństwa, wsparcie transferu osiągnięć i wiedzy w zakresie wolnego oprogramowania oraz efektywne dążenie do wyrównywania szans w rozumieniu swobodnego dostępu do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania jest także pomysłodawcą wielu projektów o charakterze badawczym i dydaktycznym kierowanych do odbiorców z sektora biznesu, środowiska naukowego oraz administracji państwowej i samorządowej.

 

Comments are closed.