Global Compact


Z radością informujemy, iż dnia 25.05 br. Infar stał się oficjalnym członkiem międzynarodowej Inicjatywy Global Compact- największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju zrzeszającej ponad 3000 firm z ponad 100 krajów z całego świata oraz około 700 międzynarodowych organizacji obywatelskich i pracowniczych.

Inicjatywa Global Compact została zainaugurowana w 2000r.w siedzibie ONZ w Nowym Jorku i stanowi otwarte wezwanie agend ONZ, otoczenia biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz władz, do kierowania się w prowadzonej działalności dziesięcioma podstawowymi zasadami dotyczącymi praw człowieka, ochrony praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Przystępując do inicjatywy Global Compact zdecydowaliśmy się na prowadzenie oraz aktywną promocję polityki zaangażowania, obejmującą wszystkie aspekty działalności biznesowej oraz propagowanie zbioru wartości opartych na powszechnie przyjętych zasadach poprzez uczynienie ich częścią naszej wizji, strategii, systemu zarządzania oraz kultury organizacyjnej. Czujemy się również zobligowani do systematycznego raportowania poczynionych przez nas postępów w zakresie wdrażania zasad Inicjatywy Global Compact w postaci corocznych raportów oraz ich publikacji celem poinformowania wszystkich zainteresowanych o sposobach realizacji założeń Inicjatywy.

Głęboko wierzymy, że przyjęcie nas w poczet członków tej ogólnoświatowej Inicjatywy oraz podjęte przez nas działania przyczynią się do budowy stabilnego i zrównoważonego rynku światowego, a także upowszechnią oraz wzmocnią znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na całym świecie.

10 Zasad Global Compact

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Więcej informacji na temat Global Compact znajdą Państwo na stronie:

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.globalcompact.org.pl/

10 Zasad Global Compact

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Więcej informacji na temat Global Compact znajdą Państwo na stronie:

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.globalcompact.org.pl/

Comments are closed.