Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

29 marca 2011 roku przedstawiciele Infar Sp. z o. o. uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” realizowanego w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie zostało zorganizowane oraz poprowadzone przez konsultantów z Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Celem seminarium, które odbyło się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej było przekazanie zgromadzonym przedsiębiorcom podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania dotacji na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przygotowanie prawidłowego wniosku aplikacyjnego. Prowadzący zapoznali zgromadzonych z metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, zasadami aplikowania oraz najczęściej popełnianymi przez wnioskodawców błędami.
Infar Sp. z o.o. jako małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiło w roku 2011 postarać się o dofinansowanie na zrealizowanie oraz wdrożenie swojego najnowszego innowacyjnego pomysłu, jakim jest internetowa platforma umożliwiająca komunikację między klientami a firmą. Dzięki tej platformie będziemy w stanie szybciej reagować na zgłaszane przez Państwa zapotrzebowanie, a co za tym idzie, skróceniu ulegnie proces decyzyjny oraz transfer informacji. Nowy pomysł ma na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi i zainteresowanymi współpracą firmami. Integracja zachodząca na linii klient-firma przyczyni się do bardziej efektywnego, a zarazem szybszego definiowania procesów biznesowych, a także wpłynie w sposób bezpośredni na jakość świadczonych przez Infar usług i jak prognozujemy wpłynie także pozytywnie na zwiększenie wskaźnika lojalności naszych dotychczasowych klientów.

29 marca 2011 roku przedstawiciele Infar Sp. z o. o. uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” realizowanego w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie zostało zorganizowane oraz poprowadzone przez konsultantów z Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Celem seminarium, które odbyło się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej było przekazanie zgromadzonym przedsiębiorcom podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania dotacji na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przygotowanie prawidłowego wniosku aplikacyjnego. Prowadzący zapoznali zgromadzonych z metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, zasadami aplikowania oraz najczęściej popełnianymi przez wnioskodawców błędami.
Infar Sp. z o.o. jako małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiło w roku 2011 postarać się o dofinansowanie na zrealizowanie oraz wdrożenie swojego najnowszego innowacyjnego pomysłu, jakim jest internetowa platforma umożliwiająca komunikację między klientami a firmą. Dzięki tej platformie będziemy w stanie szybciej reagować na zgłaszane przez Państwa zapotrzebowanie, a co za tym idzie, skróceniu ulegnie proces decyzyjny oraz transfer informacji. Nowy pomysł ma na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi i zainteresowanymi współpracą firmami. Integracja zachodząca na linii klient-firma przyczyni się do bardziej efektywnego, a zarazem szybszego definiowania procesów biznesowych, a także wpłynie w sposób bezpośredni na jakość świadczonych przez Infar usług i jak prognozujemy wpłynie także pozytywnie na zwiększenie wskaźnika lojalności naszych dotychczasowych klientów.

Comments are closed.