Galeria „Biznes. Dobry Wybór”

Polska Konfederacja Przedsiębiorców Polskich Lewiatan ogłosiła w zeszłym tygodniu wyniki skierowanego do przedsiębiorców konkursu „Biznes. Dobry Wybór” . Celem, przyświecającym pomysłodawcą tej wyjątkowej inicjatywy, zorganizowanej w ramach współfinansowanego ze środków unijnych ogólnopolskiego programu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców” była zmiana nastawienia opinii publicznej wobec przedsiębiorców jak i zaprezentowanie godnych naśladowania wzorców.

W każdym województwie, specjalnie powołana do tego celu kapituła składająca się z przedstawicieli administracji, organizacji biznesowych, władz lokalnych oraz patronów medialnych dokonała selekcji przedsiębiorców, którzy dzięki swoim pozytywnym działaniom oraz licznym sukcesom będą mogli stanowić wzór oraz inspirację dla początkujących przedsiębiorców. Ocena kandydatów została dokonana na podstawie specjalnie przygotowanych do tego celu ankiet, w których osoby zgłaszające swojego kandydata opisywały włożone przez niego zaangażowanie na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej, a także działania podjęte w zakresie poszanowania oraz promocji praw pracowników.  Członkowie kapituły zwrócili także uwagę na osiągane przez kandydatów sukcesy ekonomiczne oraz reprezentowany przez nich sposób zarządzania  i wykorzystywane do tego celu technologie.

W całej Polsce wyróżnionych zostało 120 przedsiębiorców, z czego 13 pochodzi z województwa lubuskiego. Wśród szczęśliwej 13 znalazł się również Roman Ferster, prezes firmy Infar. Komisja doceniła jego wieloletnie zaangażowanie w sferę naukową jak i wielokrotnie podejmowane działania zmierzające do włączenia nauki w działalność biznesową.

Znalezienie się w gronie tak wspaniałych przedsiębiorców jest dla nas ogromnym zaszczytem jak i zastrzykiem pozytywnej energii do dalszej pracy. Serdecznie dziękujemy za obdarzenie nas tak wielkim zaufaniem.

Lista laureatów zakwalifikowanych do galerii Biznes_Dobry Wybór

Artykuł Gazety Lubuskiej

Comments are closed.