Infar uzyskuje Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

 

Realia współczesnego biznesu stawiają przed przedsiębiorstwami oraz osobami odpowiedzialnymi za ich kondycję finansową i prezentowany wizerunek szereg wyzwań, które decydują o potencjalnym sukcesie lub ewentualnej porażce. Efektywne zarządzanie firmą, sukcesywne pozyskiwanie nowych kontrahentów, realizacja innowacyjnych projektów to kwestie, które wciąż determinowane są przez wiele czynników, z których jednym z najważniejszych jest udokumentowana wiarygodność finansowa firmy.

O tym, iż czynnik ten stanowi niepodważalny atut w relacjach biznesowych nie trzeba nikogo przekonywać, zwłaszcza w dobie dzisiejszych zawirowań gospodarczych. Większość przedsiębiorców w Polsce uważa, że to właśnie udokumentowana wiarygodność finansowa firmy wywiera decydujący wpływ na podejmowane przez nich decyzje, a co za tym idzie w dłuższej perspektywie przyczynia się do budowy wzajemnego zaufania oraz przewagi konkurencyjnej.

Mając na uwadze, iż nieterminowe regulowanie należności rodzi poważne przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej zdecydowaliśmy się na prowadzenie polityki jawności w kwestii finansów i posiadanych zobowiązań względem partnerów biznesowych oraz klientów. W związku z tą zmianą informujemy, iż przystąpiliśmy do dedykowanego programu dla firm „Firma Wiarygodna Finansowo”.

Program kierowany jest przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Jest to podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących posiadanego zadłużenia przez przedsiębiorstwa z obszaru całego kraju. Co więcej, wszystkim zainteresowanym umożliwia bezpłatny dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich i zweryfikowanie w dowolnym momencie wiarygodności finansowej  wskazanej przez Państwa firmy. Aby tego dokonać wystarczy jedynie odwiedzić stronę www.BIG.pl/ceryfikat oraz wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej firmy, którą chcą Państwo sprawdzić. Ważność certyfikatu mogą Państwo sprawdzić także poprzez kliknięcie na baner Programu Firma Wiarygodna Finansowo, który dostępny jest na stronie internetowej każdej firmy posiadającej certyfikat „Firmy Wiarygodnej Finansowo”, w tym również na stronie firmy Infar.

Certyfikaty „Firmy Wiarygodnej Finansowo” przyznawane są wyłącznie firmom, które przeszły dokładną weryfikację pod kątem braku zaległości w Rejestrze Dłużników BIG , bazie BIK oraz Bankowym Rejestrze ZBP. Pod analizę brana jest także historia działalności firmy oraz brak zaległości konsumenckich. Firmy, które pozytywnie przejdą weryfikację, przystępują do programu.

Uzyskanie certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo bardzo nas ucieszyło. Stanowi on bowiem kolejny krok w stronę budowania wzajemnych, trwałych więzi z klientami, dostawcami i partnerami. Pragniemy w ten sposób dać Państwu 100% pewności , iż we wszystkich strefach funkcjonowania firmy, włączając w to finanse kierujemy się wyłącznie zasadami uczciwości i fair play. Obliguje nas to do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, a także stwarza szansę na prowadzenie otwartego dialogu w istotnych kwestiach biznesowych. Głęboko wierzymy, że w ten sposób będą Państwo pewni, iż Infar jest firmą rzetelną oraz solidną, a osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie to prawdziwi profesjonaliści i przede wszystkim uczciwi ludzie, których warto obdarzyć zaufaniem.

Comments are closed.