Uczestnictwo w konferencji CSR

Informujemy, iż dnia 8 stycznia br. pracownice firmy Infar uczestniczyły w konferencji poświęconej tematyce społecznej odpowiedzialności w biznesie, która odbyła się w hotelu Ruben w Zielonej Górze. Wydarzenie to zapoczątkowało roczny projekt przygotowany oraz nadzorowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność „Działaj odpowiedzialnie – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”.

Celem konferencji było zapoznanie zgromadzonych słuchaczy z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR, Corporate Social Responsibility) oraz przekazanie informacji na temat działań zaplanowanych do realizacji w ramach opracowanego projektu. Spotkanie zostało podzielone na część merytoryczną, która przybrała postać wykładów oraz część dyskusyjną w formie panelu wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń. W tematykę CSR wprowadzili słuchaczy specjaliści z rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz z Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” Region Gdański. Podczas przeprowadzonych prezentacji starano się przede wszystkim zilustrować korzyści wypływające z wdrożenia koncepcji CSR, takie jak: wzrost wartości firmy oraz generowanych zysków, umocnienie przewagi konkurencyjnej, czy rozwój nowych szans rynkowych. Ponadto, starano się podkreślić wymierny wpływ koncepcji na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, a także wykazać jej bezpośredni wpływ na umacnianie się marki i wzrost poziomu lojalności interesariuszy względem przedsiębiorstwa.  Drugą, rozważaną kwestią były ewentualne koszty oraz ryzyka związane z inwestycją w działania z zakresu CSR. Prowadzący starali się wytłumaczyć zgromadzonym, czym jest, a czym nie jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a następnie podjęli próbę wyszczególnienia warunków, w jakich koncepcja CSR nie może rozwijać się w sposób prawidłowy . Po omówieniu kwestii merytorycznych rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym głos zabrali m.in. przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz rządu.

Uczestnictwo przedstawicielek firmy Infar na konferencji „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- zysk bez ryzyka” podyktowane było chęcią pogłębiania wiedzy z zakresu tej tematyki oraz możliwością spotkania się z cenionymi specjalistami. Infar, jako jedno z nielicznych zielonogórskich mikro przedsiębiorstw, już od kilku lat z sukcesem realizuje zadania związane z koncepcją CSR, udowadniając tym samym, iż nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla wielkich korporacji.

Comments are closed.