Infar członkiem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dnia 9 października br. prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej zadecydowało o przyjęciu firmy Infar w poczet swych członków. Zaproszenie do grona tak prestiżowych oraz profesjonalnych przedsiębiorstw i instytucji stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. Jest nam niezmiernie miło, że władze Izby dostrzegły oraz doceniły wyróżniający nas potencjał, zaangażowanie i solidność, jaką wykazujemy się w naszej codziennej pracy.

Izba została powołana do życia w 2004 roku jako instytucja, której fundamentalnym celem jest wspieranie podmiotów kreujących współczesny rozwój gospodarki rynkowej oraz propagowanie idei przedsiębiorczości w środowisku biznesowym. Obecnie liczy sobie około 253 członków, którym zapewnia aktywne wsparcie w zakresie doradztwa gospodarczego, pomocy w pozyskiwaniu środków strukturalnych, czy współpracy z partnerami zagranicznymi, która możliwa jest dzięki stale organizowanym przez Izbę misjom gospodarczym, targom oraz wystawom.

Izba pełni także funkcję szkoleniową, którą realizuje wspierając swoich członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, co czyni poprzez propagowanie idei systematycznego pogłębiania wiedzy, organizację specjalistycznych szkoleń, warsztatów czy tematycznych spotkań informacyjnych z udziałem różnego rodzaju specjalistów.

Przynależność do tak prestiżowej instytucji jak Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowej obliguje nas do jeszcze większej aktywności w sferze biznesu, systematycznego pogłębiania wiedzy oraz podejmowania nowych wyzwań.

Przynależność do tak prestiżowej instytucji jak Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowej obliguje nas do jeszcze większej aktywności w sferze biznesu, systematycznego pogłębiania wiedzy oraz podejmowania nowych wyzwań.

Więcej informacji o Zachodniej Izbie Przemysłowo- Handlowej znajda Państwo na stronie:

http://www.ziph.pl/

Comments are closed.