Poznaj swojego klienta, albo giń

Choć część firm już czerpie korzyści   z przetwarzania informacji pozostawianych im przez ich klientów, to większość stanęła przed problemem zamiany danych w użyteczne wskazówki do działania.

Właściwie wdrożone narzędzia do analizy danych mogą być pomocne w uniknięciu niepotrzebnych kosztów, skutkować wzrostem zadowolenia klientów i procentować wzrostem rentowności.

Wiele firm chciałoby od razu wykorzystać cały potencjał drzemiący w zgromadzonych danych. Jednak doświadczenie uczy, aby ugryźć tylko tyle, ile da się przełknąć. Skok na głęboką wodę rzadko kiedy kończy się sukcesem. Dlatego wdrażając system do analizy danych warto podzielić drogę na sensowne etapy.

Redukuj koszty

Przedsiębiorstwa mają zwykle kilka systemów, w których gromadzą różnorodne dane dotyczące klientów. Brak współpracy między nimi powoduje, że otrzymywane raporty często są niespójne, informacje albo wzajemnie się dublują albo pozostawiają białe plamy. Synchronizacja danych jest czasochłonna i kosztowna a efekty czasami wątpliwe. Konsolidacja danych, ich wyczyszczenie, uporządkowanie i standaryzacja tworzy właściwy fundament dla wzrostu firmy napędzanego informacją.

Poznaj klienta

Uporządkowane dane i właściwe narzędzia analityczne otwierają drogę do nieskrępowanych analiz, przekrojów i segmentacji. Precyzyjnie segmentując klientów osiągamy znaczące korzyści. Z jednej strony, kierując się dokładną informacją, dostarczamy poszczególnym grupom klientów tylko to, czego mogą oczekiwać. Takie działania obniżają nam koszty, ale również poprawiają wizerunek w oczach klienta. Z drugiej, co nawet ważniejsze, otrzymujemy zdolność do przekształcania danych dotyczących naszych klientów w nowe spojrzenia na biznes i ich zamiany w działania, których dotychczas nasza firma nie prowadziła. To oczywiście wymaga zmian w działaniu przedsiębiorstwa i przyjęcia, że marketing jest dziedziną opierającą się na liczbach i faktach. Personalizacja działań w stosunku do klientów buduje ich lojalność, zwiększa częstotliwość powrotów i skłonność do większych zakupów. Wszystko to może być osiągane z wykorzystaniem tańszych dla firmy kanałów komunikacji.

Dziel się informacją

Dobrą wiadomością jest, że są klienci kupujący średnio 2,5 razy więcej niż inni. To ci, którzy korzystają z różnych sposobów komunikacji z firmą np. zapoznają się z ofertą w jednym kanale, kupują w drugim, odbierają towar w trzecim. Są to wymagający klienci, którzy oczekują łatwości, prostoty i wygody we współdziałaniu z firmą. Aby przedsiębiorstwo przyciągnęło ich do siebie musi być zdolne do jego identyfikacji i przedstawienia oczekiwanej informacji niezależnie od sposobu, w jaki klient się kontaktuje. W tym wypadku mniej znaczy więcej – mniej, ale lepiej dopasowanych informacji, propozycji i promocji skutkuje korzystniejszymi dla firmy zachowaniami klienta. Osiągnięcie takiego poziomu komunikacji z klientem – w pełni spersonalizowanego podejścia – wymaga przyjęcia strategii dzielenia się informacją analityczną zarówno wewnątrz firmy, jak i w całym łańcuchu wartości, włączając partnerów i dostawców. Wdrożony system analityczny musi wspierać taki sposób działania.

Przewiduj zamiast reagować

Nie da się zgromadzić wszystkich dostępnych danych. A nawet gdyby się dało nie ma to sensu. Czas poświęcony na standaryzację danych ich analizę i decydowanie, co z tak otrzymanymi informacjami zrobić, może decydować o sukcesie lub porażce. Dostępne są już technologie potrafiące analizować dane surowe, pojawiające się w nieuporządkowany, nieprzewidywalny sposób w wielu rozproszonych źródłach. Możliwe jest np. analizowanie niemal w czasie rzeczywistym opinii, które na zadany temat pojawiają się np. w mediach społecznościowych. Na tej podstawie w niemal automatyczny sposób firmy mogą przekładać bieżące informacje pochodzące z analizy danych na kampanie i działania promocyjne, stosownie do przewidywanych, nadchodzących zmian.

Kreuj nowe wartości

Kiedy firma potrafi połączyć informacje płynące z wielu źródeł i kanałów komunikacji, w jeden wirtualny obraz klienta, otwiera przed sobą możliwość tworzenia lepszych kampanii marketingowych skutkujących wynikami znacznie powyżej przeciętnych. Jest to również droga prowadząca do tworzenia bardziej zyskownych produktów i usług, które jednocześnie będą postrzegane przez klienta, jako bardziej atrakcyjne. Dzięki analizom predictive firma ma szansę włączyć klienta w cały cykl działań – od identyfikacji potrzeb, poprzez tworzenie atrakcyjnego produktu, po lojalność w relacjach zakupowych. Możliwe jest również tworzenie w czasie rzeczywistym skutecznych ofert np. na podstawie analizy zachowania klienta podczas przeglądania strony firmowej WWW. Klient, o którym wiadomo, że interesował się danym produktem (przeglądał informacje na jego temat na WWW) może również otrzymać SMS o promocji, jeśli z danych jego telefonu będzie wynikać, że znajduje się akurat koło sklepu, w którym produkt ten jest dostępny. Możliwości kreowania nowych działań są praktycznie nieograniczone. Warto, ponieważ firmy stosujące takie działania już dziś ponad pięć razy częściej osiągają wyniki powyżej branży, niż ich mniej zaawansowani konkurenci.

Comments are closed.